NEXUS pełni rolę doradcy REMONTOWA LNG SYSTEMS Sp. z o.o. w rozwoju i komercjalizacji systemu dystrybucji LNG w oparciu o stacje dokujące oraz kriogeniczne kontenery zbiornikowe.
W okresie od grudnia 2016 do lutego 2017 firma NEXUS Consultants opracowała koncepcję biznesową takiego systemu dystrybucji LNG, a także przygotowała wszystkie niezbędne analizy i dokumenty, które umożliwiły złożenie wniosku o dofinansowanie instalacji pilotażowej z instrumentu Connect Europe Facility, w ramach postępowania 2017 CEF Transport Calls.
Doświadczenie potwierdzone referencjami wystawionymi przez REMONTOWA LNG SYSTEMS Sp. z o.o.