W ostatnim tygodniu Toyota ogłosiła, że nowy pojazd wykorzystujący w napędzie ogniwa paliwowe, będzie produkowany seryjnie. Bardzo nas to cieszy, gdyż my również przewidujemy istotny wzrost podaży wodoru, jak i rozwój technologii wykorzystujących to paliwo. Już w chwili obecnej posiadamy istotne doświadczenia w zakresie analizy rynku oraz technologii wodorowych, realizowanych na rzecz krajowych zleceniodawców.

Wodór powstaje m.in. w metodzie elektrolizy, w której woda, przy udziale napięcia elektrycznego, podlega rozpadowi na jony tlenu oraz jony wodoru. Dotychczas, główną barierą w produkcji wodoru w procesie elektrolizy były koszty energii elektrycznej. Jednak duży wzrost produkcji w niestabilnych źródłach energii (elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych) zmienia tą sytuację. Krajowe systemy elektroenergetyczne mają ograniczone możliwości redukcji mocy (minimum techniczne). W krajach o wysokim udziale produkcji energii elektrycznej w farmach wiatrowych i fotowoltaicznych występują okresy, w których generacja energii elektrycznej przekracza zapotrzebowanie (w szczególności w sytuacji sprzyjających warunków atmosferycznych – silnego wiatru i dużego nasłonecznienia). Minimum techniczne ogranicza możliwości redukcji generacji w jednostkach konwencjonalnych. Rozwiązaniem w takich sytuacjach jest wyłączanie źródeł odnawialnych, co może się wiązać ze stosownymi rekompensatami na rzecz producentów OZE. Opisane zjawisko jest kluczową determinantą rozwoju gospodarki wodorowej na Świecie. Obserwujemy wzrost liczby instalacji pozwalających na magazynowanie energii, poprzez zagospodarowywanie „nadmiaru” energii elektrycznej na rzecz produkcji wodoru (technologie power-to-gas). Powstające w ten sposób paliwo może być wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej (funkcja regulacyjna, gas-to-power), jako paliwo samochodowe, czy przetwarzane do postaci metanu w procesie metanizacji. Dodatkowo, już dzisiaj wodór wykorzystywany jest w procesach chemicznych i petrochemicznych.

Według prowadzonych przez naszą firmę analiz, w ciągu najbliższych kilkunastu lat, krajowe zapotrzebowanie na wodór ze strony transportu może się zrównać z zapotrzebowaniem generowanym przez polski przemysł chemiczny i petrochemiczny. Dodatkowym kierunkiem zastosowania wodoru będą w przyszłości usługi regulacyjne KSE. Wzrost liczby instalacji OZE może wkrótce wymusić budowę jednostek magazynujących energię, z wykorzystaniem technologii elektrolizy. Realizacja projektów OZE, dla których wydano warunki przyłączeniowe do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej będzie oznaczała de facto wykorzystanie istniejących mocy przyłączeniowych dla tego typu jednostek wytwórczych. Postawi do PSE przed dylematem kolejnych inwestycji w rozwój  sieci lub wdrażania rozwiązań technologicznych opartych o funkcje magazynowania energii.

Powiązania sieci elektroenergetycznych oraz gazowych
z wykorzystaniem funkcji magazynowania energii

Elementy gospodarki wodorowej