Referencje Alstom Power

LIPIEC 2007 – REKOMENDACJE ALSTOM POWER Sp. z o.o. Rekomendacje za realizację analizy rynku serwisu energetycznego w Polsce. Celem projektu było oszacowanie wartości rynku usług serwisowych w Polsce oraz określenie prognozy jej zmian w kolejnych latach....