Referencje ENERGA-OPERATOR SA

NEXUS Consultants Sp. z o.o. wykonała w 2009 roku prace, na zlecenie ENERGA-OPERATOR SA, dotyczące procesu konsolidacji ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ze spółkami zależnymi. Zakres prac obejmował: analizy ekonomiczno-finansowe oraz organizacji Spółek, analizę...

Referencje KE ENERGA

Referencje dotyczące przeprowadzenia możliwych wariantów konsolidacji pionowej w sektorze energetycznym z udziałem Koncernu. Analiza zawierała kilka wariantów integracji, jako alternatywne ścieżki rozwoju Koncernu, zestawienie korzyści i kosztów związanych z...