Perspektywa rozwoju gospodarki wodorowej

Perspektywa rozwoju gospodarki wodorowej

W ostatnim tygodniu Toyota ogłosiła, że nowy pojazd wykorzystujący w napędzie ogniwa paliwowe, będzie produkowany seryjnie. Bardzo nas to cieszy, gdyż my również przewidujemy istotny wzrost podaży wodoru, jak i rozwój technologii wykorzystujących to paliwo. Już w...

Due diligence farmy wiatrowej

W chwili obecnej, dla naszego klienta z sektora energetycznego, realizujemy projekt analizy due diligence farmy wiatrowej. Prace obejmują analizy aspektów technicznych, energetycznych, środowiskowych, a także prawnych dla projektu farmy wiatrowej. Dodatkowo,...

Rynek biomasy

Spółka NEXUS Consultants zrealizowała w ostatnim czasie dwa projekty, obejmujące swoim zakresem zagadnienia produkcji i obrotu biomasą. Sytuacja związana z utrzymującą się niepewnością, wynikającą z braku informacji nt. docelowych współczynników korekcyjnych dla tego...