Referencje MSG / PGNiG SA

Firma NEXUS Consultants realizowała na zlecenie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. projekty doradcze dotyczące sfer finansów, organizacji i strategii. „Realizacja zleceń przebiegała bez zakłóceń, poszczególne zadania zostały zakończone w uzgodnionych...
Referencje PGNiG SA

Referencje PGNiG SA

LIPIEC-WRZESIEŃ 2006 – REKOMENDACJE PGNiG SA (MSG Sp. z o.o., PSG Sp. z o.o.) Rekomendacje za realizację projektów: z zakresu sekurytyzacji – pierwszy tego rodzaju projekt finansowy w firmie zajmującej się dostawą mediów dla odbiorców indywidualnych i...

Referencje PGNiG SA

Firma NEXUS Consultants Sp. z o.o. realizowała na zlecenie PGNiG SA w Warszawie projekty z zakresu stretegii, organizacji i finansów. „Profesjonalnie przygotowane raporty pozwoliły na rozwiązanie problemów i realizację zadań PGNiG SA. Dotychczasowe doświadczenia...