Kolejne wyceny spółek

W pierwszych miesiącach tego roku zrealizowaliśmy kolejne wyceny polskich spółek, w tym z branży energetycznej, oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Referencje Port Gdynia

Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA zlecił NEXUS Consultants Sp. z o.o. prace z zakresu analiz ekonomicznych podmiotów powiązanych i wyceny ich wartości. „Zakres tematyczny zlecanych prac oraz końcowe opracowania wskazują na profesjonalizm konsultantów wyrażający...