Serdecznie    zapraszamy   na   organizowaną   przez   Izbę   Gospodarczą   Gazownictwa   Konferencję, która odbędzie się w  dniach 26-27 marca 2015 roku w Ożarowie Mazowieckim (Hotel MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel). Jest to pierwsze tego typu w Polsce spotkanie biznesowe dotyczące magazynowania energii.

Konferencja będzie okazją do debaty nad kierunkami rozwoju koncepcji magazynowania energii   w Polsce, w której wezmą udział menadżerowie wyższego szczebla oraz kluczowa kadra techniczna firm z branż energetycznej, chemicznej, gazowniczej i utilities. Do udziału zaproszeni są przedstawiciele instytucji rządowych i naukowych.

W trakcie dwudniowego cyklu spotkań i debat goście konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z tematyką przetwarzania i magazynowania energii, jak również skonfrontowania obecnego poziomu rozwoju na rynku europejskim z inicjatywami podejmowanymi przez polskie grupy energetyczne.

Zakres merytoryczny  spotkań  został  podzielony  na  2  dni  konferencyjne.  W pierwszym dniu reprezentanci Grupy ALSTOM oraz partnerów przedstawią doświadczenia w zakresie rozwoju koncepcji przetwarzania i magazynowania energii na rynku europejskim. W drugim dniu przewiduje się zaprezentowanie spojrzenia na magazynowanie energii w warunkach polskich z punktu widzenia kluczowych firm energetycznych, w tym: Grupy LOTOS S.A., GAZ-SYSTEM S.A. i ENERGA – OPERATOR S.A.

Organizatorom Konferencji będzie niezmiernie miło gościć przedstawicieli wiodących firm branży energetycznej.

Szczegóły, w tym program, formularz konferencji oraz mapa dojazdowa dostępne na stronach IGG